Verksamhetsprogram

2017 / 2018

– Fortsatt kontakt med systerföreningar,  öka samarbetet, delta aktivt i föreningarnas aktiviteter/kurser

–Delta i 5th Global QA Conference – Edinburgh 1-3 november 2017

 • Initiering av stipendium för att uppmuntra utökat samarbete
 • Planering och genomförande av höstmöte 2017

–20-års jubileum

 • Minst 2 medlemsbrev per år för att informera om SARQA nytt samt ändringar i GxP regelverk av allmänt intresse
 • Stödja fortsatt arbete med benchmarkingträffar, uppmuntra till att flera benchmarking grupper etableras
 • Håll SARQAs hemsida och LinkedIn sida uppdaterade – dags för modernisering av hemsidan
 • Delta i arbetet med OECD:s GLP diskussionsgrupp
 • Aktivt arbeta med nätverksträffar i de tre nätverksområdena – Stockholm, Göteborg och Skåne

–Bibehållen ambition 4-6 träffar/år

 • Aktivt informera om SARQA i syfte att utöka kretsen för nätverket och antalet medlemmar

–Marknadsföra medlemskap utanför SARQA!!!!

 • Aktivt arbeta med SARQAs verksamhet inom life science
 • Aktivera medlemmarna

–Nya medlemmar/Tema/Lokal/Presentatörer/Sponsorer

 • Fortsätta uppdatera SARQA material inkl. GxP utbildningsmaterial

 

2016 / 2017

 • Fortsatt kontakt med QA föreningar i andra länder såsom DKG, EQAC, SQA, RQA, JSQA, DGGF, SoFAQ
 • Sprida systerföreningarnas aktiviteter till medlemmarna – speciellt DKG och EQACs European QA Conference i Nice 2016
 • Fortsatt samarbete med danska DKG Planering och genomförande av gemensam Höstkonferens 2016
 • Planering och genomförande av Årsmöte 2017
 • Minst 2 medlemsbrev per år för att informera om SARQA nytt samt ändringar i GxP regelverk av allmänt intresse
 • Stödja fortsatt arbete med benchmarkingträffar, uppmuntra till att flera benchmarking grupper etableras
 • Håll SARQAs hemsida och LinkedIn sida uppdaterade
 • Delta i arbetet med OECD:s GLP diskussionsgrupp
 • Aktivt arbeta med nätverksträffar i de tre nätverksområdena – Stockholm, Göteborg och Skåne
 • Aktivt informera om SARQA i syfte att utöka kretsen för nätverket och antalet medlemmar
 • Aktivt arbeta med SARQAs verksamhet inom life science
 • Uppdatera SARQA material inkl. GxP utbildningsmaterial