Verksamhetsprogram

2017 / 2018

 • Fortsatt kontakt med systerföreningar,  öka samarbetet, delta aktivt i föreningarnas aktiviteter/kurser
 • Delta i 5th Global QA Conference – Edinburgh 1-3 november 2017
 • Initiering av stipendium för att uppmuntra utökat samarbete
 • Planering och genomförande av höstmöte 2017
 • 20-års jubileum
 • Minst 2 medlemsbrev per år för att informera om SARQA nytt samt ändringar i GxP regelverk av allmänt intresse
 • Stödja fortsatt arbete med benchmarkingträffar, uppmuntra till att flera benchmarking grupper etableras
 • Håll SARQAs hemsida och LinkedIn sida uppdaterade – dags för modernisering av hemsidan
 • Delta i arbetet med OECD:s GLP diskussionsgrupp
 • Aktivt arbeta med nätverksträffar i de tre nätverksområdena – Stockholm, Göteborg och Skåne
  • Bibehållen ambition 4-6 träffar/år
 • Aktivt informera om SARQA i syfte att utöka kretsen för nätverket och antalet medlemmar
  • Marknadsföra medlemskap utanför SARQA!!!!
  • Aktivt arbeta med SARQAs verksamhet inom life science
  • Aktivera medlemmarna
  • Nya medlemmar/Tema/Lokal/Presentatörer/Sponsorer
 • Fortsätta uppdatera SARQA material inkl. GxP utbildningsmaterial