Verksamhetsprogram

2019 / 2020

 • Planering och genomförande av höstmöte 2019 
 • Planering och genomförande av årsmöte 2020 med efterföljande program 
 • Erbjuda medlemmarna tre nätverksträffar, en i varje region; Stockholm/Uppsala, Göteborg och Skåne 
 • Minst 2 medlemsbrev per år för att informera om SARQA nytt samt ändringar i de regulatoriska regelverken som är av allmänt intresse 
 • Fortsatt kontakt med systerföreningar, delta i föreningarnas aktiviteter/kurser 
 • Förnya samarbetsavtal med DKG, Danmark, december 2019 och SQA, USA april 2019 
 • Uppmuntra medlemmar att söka stipendium 
 • Stödja fortsatt arbete med benchmarkingträffar, uppmuntra till att flera benchmarking grupper etableras 
 • Hålla SARQAs hemsida aktuell 
 • Delta i arbetet med OECD:s GLP diskussionsgrupp 
 • Informera om SARQA i syfte att bibehålla antalet medlemmar till ca 180