Verksamhetsprogram

2022 / 2023

 • Planering och genomförande av höstmöte tillsammans med DKG 2022.
 • Planering och genomförande av årsmöte 2023 med efterföljande program.
 • Erbjuda medlemmarna tre nätverksträffar, som täcker in regionerna Stockholm/Uppsala, Göteborg och Skåne. Träffarna bör även kompletteras med digitala alternativ för att öka tillgängligheten.
 • Minst 2 medlemsbrev per år för att informera om SARQA nytt samt ändringar i de regulatoriska regelverken som är av allmänt intresse.
 • Fortsatt kontakt med systerföreningar, delta i föreningarnas aktiviteter/kurser.
 • Granska samarbetsavtalen och uppdatera om nödvändigt, t.ex. med GQMA (Tyskland), FinQAP (Finland), SOFAQ (Frankrike) och SPAQA, (Schweiz).
 • Uppmuntra medlemmar att söka stipendium.
 • Stödja fortsatt arbete med benchmarkingträffar, uppmuntra till att flera benchmarking grupper etableras.
 • Hålla SARQAs hemsida aktuell.
 • Delta i arbetet med OECD:s GLP diskussionsgrupp.
 • Informera om SARQA i syfte att upprätthålla en kritisk massa samt för att kunna driva och utveckla SARQA på ideell basis. Riktvärde: minst 150 medlemmar.