Verksamhetsprogram

2018 / 2019

 • Fortsatt kontakt med systerföreningar, öka samarbetet, delta i föreningarnas aktiviteter/kurser
 • Uppmuntra medlemmar att söka stipendium
 • Delta RQA/3rd EU QA meeting Manchester 31/10-2/11 2018
 • Planering och genomförande av höstmöte 2018-11-15 tillsammans med DKG
 • Planering och genomförande av årsmöte 2019 med efterföljande program
 • Erbjuda medlemmarna tre nätverksträffar, en i varje region; Stockholm/Uppsala, Göteborg och Skåne
 • Minst 2 medlemsbrev per år för att informera om SARQA nytt samt ändringar i GxP regelverk av allmänt intresse
 • Stödja fortsatt arbete med benchmarkingträffar, uppmuntra till att flera benchmarking grupper etableras
 • Modernisera SARQAs hemsida och hålla den aktuell
 • Bli aktivare på LinkedIn än under tidigare år
 • Delta i arbetet med OECD:s GLP diskussionsgrupp
 • Aktivt informera om SARQA i syfte att öka antalet medlemmar
 • Undersöka möjligheter till nordiskt samarbete (NARQA)