Verksamhetsprogram

2020 / 2021

 • Planering och genomförande av höstmöte tillsammans med DKG 2020.
 • Planering och genomförande av årsmöte 2021 med efterföljande program.
 • Erbjuda medlemmarna tre nätverksträffar, en i varje region; Stockholm/Uppsala, Göteborg och Skåne.
 • Minst 2 medlemsbrev per år för att informera om SARQA nytt samt ändringar i de regulatoriska regelverken som är av allmänt intresse.
 • Fortsatt kontakt med systerföreningar, delta i föreningarnas aktiviteter/kurser.
 • Granska samarbetsavtalen med GQMA (Tyskland) FinQAP (Finand) och SPAQA, (Schweiz) och uppdatera om nödvändigt.
 • Uppmuntra medlemmar att söka stipendium.
 • Stödja fortsatt arbete med benchmarkingträffar, uppmuntra till att flera benchmarking grupper etableras.
 • Hålla SARQAs hemsida aktuell.
 • Delta i arbetet med OECD:s GLP diskussionsgrupp.
 • Informera om SARQA i syfte att bibehålla antalet medlemmar till ca 150.