SARQA - Aktuellt

Existerande Integritetspolicy nu även i officiellt format på hemsidan

Det kan knappast ha undgått någon att den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft imorgon den 25 maj, 2018. Visserligen har den funnits i sin nuvarande form sedan 2016, men från och med imorgon är det verkställande på riktigt, d.v.s. från och med imorgon kan det bli påföljder om man inte verkar i enlighet med förordningen.

SARQA, som alla andra organisationer, ideella eller inte, måste då anpassa sin hantering av personuppgifter enligt gällande lag. För SARQA’s del gäller det då att utfärda en policy och en förteckning över den personuppgiftsbehandling som sker i föreningens regi. Vidare ska även personuppgifts ärenden var en del av det löpande arbetet för styrelsen så nu är även detta en fråga på styrelsens dagordning.

Det här innebär att vi har ett tillägg till texten på sidan för att Bli medlem samt att vi har lagt upp ytterligare en menyrad med Integritetspolicy SARQA på hemsidan där du kan ta del av den på sidan eller ladda ned den som PDF. Om du har några synpunkter eller vill ta upp något som rör dina personuppgifter tveka inte att kontakta styrelsen styrelse@sarqa.com.

Intresserad av ny Benchmarking grupp – IVDR (In-vitro Diagnostics Regulation)

På initiativ av Charlotte Alexandersson som arbetar på HemoCue AB, ett IVD-företag i Ängelholm, vill vi undersöka intresset för en benchmarking-grupp. Så här skriver Charlotte:

”Mitt uppdrag är att leda företaget genom den förändring som kommer med IVDR och med anledning av detta ser jag ett stort värde i att kunna diskutera olika frågeställningar med andra som är i samma sits. Jag skulle vilja starta en SARQA-benchmarking-grupp, ett perfekt forum för denna samverkan, och undrar om du är intresserad av att vara med?”

Svara till Charlotte på charlotte.alexandersson@hemocue.se, om du är intresserad av att delta! Gör det med några ord om dig, ditt företag och ditt uppdrag, så tar hon nästa steg därifrån.

Nätverksträff den 7:e juni i Malmö – Falsified Medicines Directive från ett kommunikativt perspektiv

Lena Bergström och Elin Mellbrand från Sigma presenterar regelverket från ett annorlunda perspektiv. Många lägger idag stora resurser på de delar i direktivet som avser produktionen medan man har svårare att se reglerna från ett kommunikativt och marknadsföringsperspektiv. Fokus på denna presentation är alltså hur direktivet påverkar Regulatory Affairs, artwork, kommunikation och marknadsföring.

Torsdagen den 7 juni 2018 klockan 16.00-18.00 – anmälan senast den 5/6 – först till kvarn!

Sigmahuset på Dockplatsen 1 i Malmö, våning 5

Anmälan till Anna-Karin Areskog – anna-karin.areskog@qadvis.com

Ta gärna med en kollega för att prova på SARQA!

Välkomna!