SARQA - Aktuellt

8th SARQA/DKG conference “Quality Complexity – Navigating International Challenges”

Block the date – November 15th 2018 – in your calendar for the 8th SARQA/DKG conference!

It’s time for the 8th SARQA/DKG conference which will be hosted by SARQA in Malmö at Malmö Arena Hotel in Hyllie, conveniently located just south of Malmö. Along the way details about the program, invited speakers, and practicalities will be available on www.dkgqa.com and www.sarqa.com as well as on different social media. In June the draft agenda and the registration form will be distributed by mail and be shared at the web sites. The final agenda will be ready in August.

We already now have a good idea what GxP subjects to be included making this conference a success. When said; we can always improve and we look forward to any ideas and suggestions from our members, send your suggestion to dkg@dkgqa.com or styrelse@sarqa.com. The overall conference theme is “Quality Complexity – Navigating International Challenges”.

Membership of SARQA or DKG is not mandatory for attending the conference, therefore share this mail with your contact that may be interested and stay tuned – more news to come!

dkg-sarqa_650x112

Kallelse till SARQA Årsmöte den 12 april 2018 AstraZeneca AB i Mölndal

Slutlig kallelse med stadgeenligt information inför mötet har skickats ut via email. Meningen är att informera medlemmarna om vad som kommer att hända och kunna vara förberedda inför mötet. Spara gärna ned informationen och/eller skriv ut och ta med till mötet eftersom våra resurser att tillhandahålla papperskopior på mötet kommer att vara begränsat.

Klicka på länken så finner du: Dagordningen för Årsmötet, Valberedningens förslag till styrelse 2018/2019, samt den preliminära Årsberättelsen. Kallelse SARQA Årsmöte 2018-04-12

Först och främst så är ju Årsmötet i vanlig ordning kombinerat med en nätverksträff och programmet finner du längre ned på sidan där du också hittar länk till blankett för att anmäla dig om du inte redan gjort det, samt en vägbeskrivning till möteslokalen.

Om det är något du undrar över eller om du vill framföra något till årsmötet så tveka inte att kontakta oss.

Glad Påsk och väl mött i Mölndal den 12/4!

Styrelsen