SARQA - Aktuellt

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE OCH EXTRA MEDLEMSMÖTE

Bifogat hittar ni inbjudan till SARQAs höstmöte samt kallelse till extra medlemsmöte 2022-10-06.

På det extrainsatta medlemsmötet kommer vi att rösta om det förslag till stadgeändring som har lagts fram av styrelsen. Förslaget hittar ni här inloggat på våra medlemssidor, både som renskriven version och som markup-version där ni kan se alla ändringar. Ni får jättegärna höra av er redan innan mötet om ni har frågor kring förslaget. Annars tar vi frågorna på plats.

Höstmötet kommer som vanligt att innehålla en massa intressanta föreläsningar inom kvalitetsområdet. Var god se bifogat program. Dator eller smartphone behövs för att delta i sessionen med Lars-Eric Ellow.

Anmälan till både medlemsmöte och höstmöte görs på bifogat anmälningsformulär, som skickas till styrelse@sarqa.com senast 2022-09-28.

Ni kan hitta samtliga dokument för medlemsmötet inloggat på våra medlemssidor.

I hopp om att vi ses i Malmö!

Med vänlig hälsning
SARQAs styrelse

Elektroniska signaturer med molntjänster – vad behöver man veta och tänka på?

Nätverksträff den 5 maj i Stockholm

Välkommen till afterwork med SARQA och Tillverkningssektionen i Apotekarsocieteten. 

Anmälan görs på Apotekarsocietetens hemsida via nedanstående länk. Du behöver först skapa ett konto (om du inte redan har det hos Apotekarsocieteten), därefter anger du rabattkod SARQA vid själva anmälan.

Information och bilder från årsmötet 2022

Stort tack till alla medlemmar, vår nya styrelse och våra avgående styrelsemedlemmar för ert deltagande i årsmötet 2022.

Vi har ny valt en ny styrelse, enligt följande:

  • Ing-Marie Ahl, ordförande
  • Katarina Eriksson, avgående ordförande
  • Jonatan Svedmyr, vice ordförande
  • Kerstin Annas, sekreterare
  • Charlotte Alexandersson, kassör
  • Maria Åhman, ledamot
  • Susanne Ljungström, ledamot
  • Ulrica Åhman Erkstam, ledamot
Styrelsen för SARQA 2022 – Jonatan, Charlotte, Maria, Susanna, Katarina, Kerstin och Ing-Marie. Ulrica var frånvarande.
Katarina Eriksson och Maygon Wendel Lesenius in action!
Katarina Holmström styr upp!
Helena Fröstadius berättar hur man lyckas i QA-rollen!