SARQA - Aktuellt

The 9th Scandinavian DKG-SARQA Quality Assurance Conference – November 17th

Ensuring Quality, it all comes down to Collaborations

The 9th Scandinavian DKG-SARQA Quality Assurance Conference

November 17th, 2020 – Industriens Hus in Copenhagen

One of our organizations main objectives is to provide a member network and a joint conference is a very good opportunity for networking. However the pandemic situation with travel and meeting restrictions has prevented us from such activities this spring. We have no idea what the situation will be when we are back at work after the summer, but we need to plan for the future and hope for a post-Corona situation where we can start meeting each other again. Mark you calendar and save the date – more information will follow after the summer.

A glance at the preliminary program:

  • Collaboration – who am I to do that? (plenary)
  • Collaboration with Authorities in Emerging Scientific Areas
  • Collaboration in corporate IT Projects
  • Collaborative Innovation
  • Biotech Virtual Business Models
  • Cloudy Data Integrity
  • Auditing Cloud Solutions
  • Sponsor influence on CRO studies – OECD document 21
  • GDPR and Patient Data
  • Annex 1 is out there – now what?

Plenty of opportunities to meet old friends and colleagues, and make new contacts during breaks and post-conference networking event.

Heads up, stay safe, have a great summer and above all – block November 17th in your calendar!

SARQA årsmöte 2020 sker on-line

Styrelsen för SARQA beslutade 2020-03-16 att årsmötesförhandlingarna 2020-03-26 kl 9:45 -11 ska genomföras on-line istället för i Uppsala som planerat. Vi hoppas kunna genomföra programmet med föreläsningar vid en senare tidpunkt.

Orsaken är de rådande omständigheterna med Covid-19 som även medfört att en del medlemmar och föreläsare har avbokat.

Årsmötet är föreningens beslutande organ och behöver genomföras för att medlemmarna ska godkänna bokslutet, verksamhetsplanen för nästa verksamhetsår, budget och valberedningens förslag till styrelse för nästa verksamhetsår. Det är därför viktig att ni deltar.

Anmäl dig genom att skicka mejl till ann@asqc.se

För att ansluta till årsmötet:

Med ett videosystem:
From a Video Conference system endpoint:
865281945@vmr.sigma.se

Skype:
Kontakta johan.hellfalk@gmail.com så kommer inbjudningslänk via e-post.

Med en webbläsare:
From a web browser:
Tryck här / Click here

Med en telefon:
+46 852296995 eller 865281945

Med vänliga hälsningar
SARQA’s Styrelse