Vad är SARQA

SARQA är en förening för den som arbetar med kvalitetssäkring som

  • GLP  Good Laboratory Practice
  • GMP  Good Manufacturing Practice
  • GCP  Good Clinical Practice
  • GDP Good Distribution Practice
  • GVP Good Vigilance Practice
  • ISO 13485 och andra liknande kvalitetssystem för Medical Devices

Föreningen är ett diskussionsforum och driver utbildningsfrågor, är remissinstans för kvalitetsfrågor, samt deltar i utvecklingen av internationella guidelines, t.ex. OECD’s.

Föreningen ordnar seminarier, föreläsningar, sprider information från myndigheter samt driver frågor av allmänt intresse. Föreningen vill stimulera till utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna, bilda nätverk. Tillsammans med andra föreningar inom området ordnas större kongresser.

Föreningen har cirka 170 medlemmar framför allt i Stockholms-, Göteborgs- och Malmö/Lund-regionen. Den har minst ett möte per år, årsmötet, som förutom årsmötesförhandlingar också brukar innehålla information från Läkemedelsverket och SWEDAC samt föreläsningar i aktuella ämnen.

SARQA har fortlöpande nätverksträffar i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund. Tanken med dessa träffar är att deltagarna ska kunna diskutera kvalitetsfrågor och dela med sig av egna erfarenheter i ett informellt forum. Syftet är också att stimulera diskussion över GXP-gränserna och skapa lokala kontakter.

SARQA ingår i den europeiska federationen för etablerade europeiska föreningar med samma intresseinriktning. SARQA ingår i European Quality Assurance Confederation (EQAC) som i dagsläget är ett virtuellt samarbetsorgan i Europa. Besök http://www.sarqa.com/lankar/ för att se vilka föreningar SARQA samarbetar med. Relevant information distribueras via vår hemsida eller via utskick till SARQAs medlemmar.

SARQA medverkar inte i marknadsföring av kommersiella tjänster, produkter eller aktiviteter.

Vill du bli medlem? Klicka här eller kontakta: medlem (at) sarqa.com
Medlemsavgift är 400 kr per år.