SARQA på Linkedin

På SARQAs Linkedin-sida finns möjlighet för medlemmarna att diskutera direkt med varandra, annonsera ut lediga tjänster och ta del av olika erbjudanden. Följ oss gärna och det är inget krav att vara medlem för att ”hänga” på, men det kanske kan vara ett sätt att bli beroende och leda till framtida medlemskap.


SARQA på LinkedIn

SARQA LinkedIn grupp

För SARQAs förhållningsregler kring reklam se, Reklampolicy som också nämner riktlinjer för LinkedIn.