Nätverksträffar

Kommande nätverksträffar hittar du under Aktuellt på startsidan och information om tidigare träffar hittar du nedan.

Bakgrund till nätverksträffarna

En av SARQAs huvuduppgifter är att fungera som ett QA-nätverk inom life science-industrin vilket omfattar såväl GLP, GCP, GMP, GDP och ISO-standarder. I dag ser vi en ökning av antalet småföretag med QA-grupper bestående av enstaka personer. Det gör att det kan vara svårt att inom respektive företag ha egna bollplank för kvalitetsfrågor. Genom SARQAs nätverk är tanken att deltagarna ska kunna diskutera kvalitetsfrågor och dela med sig av egna erfarenheter i ett informellt forum. Genom att ha träffats personligen blir det lättare att ta kontakt via telefon och email om någon aktuell fråga dyker upp mellan träffarna.

SARQA har en unik position för att knyta samman de olika GXPna/regelverken och ge möjlighet att kunna träffas ”över gränserna” och kunna lära oss av varandra. På nätverksträffarna försöker vi diskutera ämnen som kan vara av intresse för alla discipliner och det ger möjlighet att både kunna ge och få bra tips.

Vill du veta mer eller har du tips på intressanta ämnen för en nätverksträff? Kontakta respektive kontaktperson i relevant region:

Öresundsregionen Anna-Karin Areskog annakarin.areskog@gmail.com

Göteborgsområdet Anna Jönsson   Anna.jonsson@astrazeneca.com

Stockholm/Uppsala Johanna Antti  johanna.antti@sva.se och Lars-Eric Ellow larsa@key2c.com

Skåne

2018-01-30 SARQA_Computer SystemValidation Changes
2016-05-30 IT Compliance Mobile apps and SARQA inspection and cloud
2015-09-03, Supplier Management Malmö
2015-04-15, Cleaning Validation, Malmö
2014-09-17, CAPA Management, Malmö
2014-04-23, Grundorsaksanalys, Helsingborg
2013-09-12, Riskanalys i praktiken, Helsingborg
2012-10-09, ICH Q8 Farmaceutisk utveckling, Malmö
2012-05-24, Q-System med olika krav, Malmö

2012-02-09, Processkartläggning, Helsingborg
2011-10-05, ICH Q10 Pharmaceutical Quality System, Helsingborg
2010-10-21, Transporter och befintliga krav i LVFS samt kommande EU GDP krav, Helsingborg
2010-06-01, General Laboratory Standard (GLS), Limhamn
2010-03-23, ICH Guideline Q10, Malmö

2010-01-19, Hur säkrar vi kvaliteten hos våra leverantörer?, Helsingborg
2010-05-04, Workshops: In- och outsourcing av kliniska prövningar, Lund

2009-04-16, ICH Q9 Quality Risk Management, Malmö
2009-01-20, Det förändrade sättet att se på datorsystemvalidering, Lund
2008-10-08, Biobankslagen, Helsingborg
2008-04-22, Hantering av GxP krav i samband med ändringar i produktion, Malmö
2008-02-26, Outsourcing, Lund

Göteborg
2015-10-01, GLP – arkivering, processinspektioner och avvikelser.
2012-09-20, Good Distribution Practice (GDP) Industri och Distributörsperspektiv, Mölndal
2010-03-17, General Laboratory Standard (GLS) och nyheter inom GCP, Mölndal
2009-05-07, Workshops: In- och outsourcing av kliniska prövningar, Mölndal
2009-01-22, Biobankslagen, PUL och Patientdatalagen, Göteborg
2008-04-02, Gemensam träff SARQA och NMA nätverk, Mölndal
2007-10-30, Outsourcing, Mölndal

Stockholm
2017-09-28 Dataintegritet Stockholm
2015-09-24, Kvalitetssystem, Stockholm
2013-09-05, Riskanalys i praktiken, Stockholm
2012-12-06, Risk Management, Stockholm
2010-03-23, General Laboratory Standard (GLS), Stockholm
2009-05-05, Workshops: In- och outsourcing av kliniska prövningar, Stockholm
2009-01-13, Kvalitetsstyrning i förändring. Validering, kvalificering och kommissionering, Stockholm
2008-05-20, Kvalitetsstyrning i förändring. Validering, kvalificering och kommissionering, Stockholm
2008-04-07, Risk Management, Stockholm
2008-01-22, Audit av CROs, Stockholm
2007-10-02, Outsourcing, Stockholm