Nätverksträffar

Kommande nätverksträffar hittar du under Aktuellt på startsidan och på våra LinkedIn sidor. Information om tidigare träffar och eventuella kopior på presentationsmaterial hittar du under Medlemssida där medlemmar kan logg in. Ännu inte medlem? Sök medlemskap Ansökan medlemsskap SARQA

Bakgrund till nätverksträffarna

En av SARQAs huvuduppgifter är att fungera som ett QA-nätverk inom life science-industrin vilket omfattar såväl GLP, GCP, GMP, GDP och ISO-standarder. I dag ser vi en ökning av antalet småföretag med QA-grupper bestående av enstaka personer. Det gör att det kan vara svårt att inom respektive företag ha egna bollplank för kvalitetsfrågor. Genom SARQAs nätverk är tanken att deltagarna ska kunna diskutera kvalitetsfrågor och dela med sig av egna erfarenheter i ett informellt forum. Genom att ha träffats personligen blir det lättare att ta kontakt via telefon och email om någon aktuell fråga dyker upp mellan träffarna.

SARQA har en unik position för att knyta samman de olika GXPna/regelverken och ge möjlighet att kunna träffas ”över gränserna” och kunna lära oss av varandra. På nätverksträffarna försöker vi diskutera ämnen som kan vara av intresse för alla discipliner och det ger möjlighet att både kunna ge och få bra tips.

Vill du veta mer eller har du tips på intressanta ämnen för en nätverksträff? Kontakta respektive kontaktperson i relevant region:

Öresundsregionen Anna-Karin Areskog annakarin.areskog@gmail.com

Göteborgsområdet Anna Jönsson   Anna.jonsson@astrazeneca.com

Stockholm/Uppsala Johanna Antti  johanna.antti@sva.se och Lars-Eric Ellow larsa@key2c.com

Det går alltid bra att skicka ett meddelande till styrelse@sarqa.com

Temporary placement of presentations from 8th Scandinavian SARQA/DKG QA Conferences in Malmö 15 November 2018

Copies of the presentations we are allowed to share is now moved to members only page for SARQA members. DKG members please contact dkg@dkgqa.com. For conference participants and non-members in SARQA or DKG please send an email to larsa@key2c.com.