SARQAs styrelse 2022

Ordförande
Ing-Marie Ahl
ordforande (at) sarqa.com
Vice ordförande
Jonatan Svedmyr
Avgående Ordförande
Katarina Eriksson
Sekreterare
Kerstin Annas
Kassör
Charlotte Alexandersson
kassor (at) sarqa.com
Styrelseledamöter
Susanne Ljungström
Maria Åhman
Ulrica Åhman Erkstam
Styrelse styrelse (at) sarqa.com