SARQA Stipendium

På årsmötet den 29 mars 2017 godkändes styrelsens förslag om medlemsstipendium. Det vill säga att enskilda medlemmar, inte sittande styrelsemedlemmar, kan ansöka om stöd för att delta i fortbildning som i sin tur ska leda till spridande av information till övriga medlemmar. Ansökan att delta i systerföreningars evenemang kommer att premieras, men andra evenemang kommer också att övervägas. En enkel anmälningsblankett och villkorsbeskrivning finns nu upplagd på hemsidan. SARQA stipendium_ansökningsblankett