SARQA - Aktuellt

Välkommen till SARQAs nya forum – medlemmar får nu tillgång till SARQAs ”Slack-workspace”

Enligt Wikipedia – Slack, en förkortning av Searchable Log of All Conversation and Knowledge, är ett molnbaserat verktyg och tjänster för grupparbeten – eller som vi skulle uttrycka det ett forum för medlemmar att smidigt och enkelt kunna kommunicera med andra medlemmar om det mesta. Slack SARQA är till för att öka SARQA medlemmars aktiva kontaktnät, genom att vara ett professionellt forum. Detta forum kan behandla allt från komplicerade regulatoriska frågeställningar, praktiska ting inför nätverksträffar till mer lättsamma ämnen som samåkning och ”korridorsnack”. Genom Slack ska medlemmarna få en tydligare samhörighetskänsla, ett tydligare nätverk.

Läs mer om SARQA Slack och hur man ansluter sig!

Uppdaterad information – 8th SARQA/DKG QA Conference 15:e november

Tillsammans med konferensanläggningen – Malmö Arena Hotel – har vi lyckats frigöra ytterligare platser på den sedan tidigare meddelat fullsatta konferensen. Vi hade 150 platser och de är nu upptecknade sedan några veckor bakåt, men nu har vi fått ytterligare 30 platser. Har du inte anmält dig och är fortsatt intresserad – passa på att anmäla dig.

Registration-8th-SARQA-DKG-Conference (7)

Fullt på konferensen – 8th SARQA/DKG QA Conference i Malmö den 15:e november

Sedan den 12/10 är nu konferensen fulltecknad, dvs 150 delegater totalt. De anmälningar som kommer in hamnar på en väntelista i kronologisk ordning. Konferensanläggningen undersöker om vi kan omdisponera lokalerna för att få in lite fler platser, men tills vi fått besked om det så är det fullt för närvarande. Vi kommer också att kontakta de bekräftade delegater som ännu inte betalat avgiften och det kan kanske innebära att ytterligare platser kan bli tillgängliga.