SARQA - Aktuellt

Nätverksträff SARQA

Bäste medlem,

Vi vill härmed bjuda in er till SARQAs nästa nätverksträff som hålls digitalt 2021-11-09 kl. 15-16. Titeln på presentationen är:

Kontraktstillverkare inom Medicinteknik

Ett erbjudande – Oändligt antal lösningar

Här kommer Johannes Kask, Marknadschef och före detta Kvalitetschef på Cenova AB, att ge sin bild av hur man hanterar de utmaningar som uppkommer när man som kontraktstillverkare ska leverera till kunder med väldigt olika produkter, behov, erfarenhet och kompetens, både vad gäller tolkning av regelverk, hantering av dokumentation och ansvarsfördelning.

Anmälan gör till styrelse@sarqa.com senast 2021-11-06.

Presentationen kommer att ske via Zoom och möteslänk skickas ut till alla anmälda senast dagen innan nätverksträffen.

Hoppas att vi ses!

Med vänlig hälsning

SARQAs styrelse