SARQA - Aktuellt

The 5th Global QA Conferenece – ”One World – Challenging the Global Boundaries”

RQA8209-5th-Global-QA-Conference-Logo-Redo-WEB

The 5th Global QA Conference will take place at the Edinburgh International Conference Centre during the 1st-3rd November 2017. This conference runs every three years and is being hosted by the RQA in 2017.

For more information and to register https://www.therqa.com/learning/5th-global-qa-conference/

Inspelning av Paal Evjents presentation från Årsmötet 2017 – Vinnande Attityder – nu tillgängligt på medlemssidan

Den sista presentationen på Årsmötet den 29 mars 2017 på KI Campus Solna hölls av Paal Evjent och hade rubriken ”Vinnande Attityder”. Framträdandet var mycket populärt och frambringade mycket skratt och igenkännanden. Eftersom det betingade en del kostnader att få Paal att framträda fick vi löfte om att spela in presentation om vi i motprestation endast gjorde inspelningen tillgänglig för medlemmar. Filmsnutten som är upplagd som odelad fil (inte sökbar) på YouTube finns nu som länk på Medlemssidan – dvs bara tillgänglig med inloggningsuppgifterna för SARQA. Saknar du dina inloggningsuppgifter så hör av dig till medlem@sarqa.com. Vi ber dig också att behålla inspelningen för dig själv och inte sprida den annat än till SARQA medlemmar. Om någon annan vill ta del av materialet är det ett ypperligt tillfälle att värva nya medlemmar!

Skärmklipp

PS. Ljudkvaliteten är inte den allra bästa, så skruva upp volymen!

Brinner du för kvalitet och vill utvidga ditt nätverk!

Valberedningen söker medlemmar som är intresserade och brinner för att delta i olika sysslor inom föreningen som tex Vice ordförande och kassör. Du som känner att du skulle vilja samt kunna bidra med ditt engagemang får gärna meddela ditt intresse till Kerstin Ulfendahl kulfendahl@gmail.com

Det går självklart också bra att tipsa oss om andra medlemmar än dig själv!

SARQAs styrelse