SARQA - Aktuellt

Välkommen till SARQA årsmöte 2019

Datum:          2019-04-04
Tid:                9:45-11
Plats:             Hos Sigma Connectivity,Mobilvägen 10, Lund

Ärenden ska anmälas till Anna-Karin Areskog på annakarin.areskog@gmail.com innan 2019-02-21.

Anmälan till Årsmöte 4 april 2019

Agenda: Kallelse och Dagordning Årsmöte 2019

Det är också dags att betala medlemsavgiften om 400 kronor, betala gärna med Swish 123 318 0015, annars finns fakturaunderlag här Fakturaunderlag-SARQA-medlemsavgift-2019

Styrelsen, 2019-01-18

PIC/S publication on draft on ”Good Practices for Data Management and Integrity in Regulated GMP/GDP Environments” 

Knappt har man hunnit hämta andan efter informationen om att FDA publicerat sitt finala dokument om dataintegritet förrän nästa viktiga dokument är ute. Denna gång från PIC/S och deras draft inom samma ämne ”Good Practices for Data Management and Integrity in Regulated GMP/GDP Environments” 

https://www.picscheme.org/layout/document.php?id=1567