SARQA - Aktuellt

Kallelse till Årsmöte den 12 april på AstraZeneca i Mölndal

Styrelsen bjuder härmed in medlemmarna till årets ordinarie stämma med efterföljande Nätverksträff. Stämman kommer att hållas torsdagen den 12 april hos AstraZeneca Biohub i Mölndal 09.45 – 11.00 följt av sedvanlig Nätverksträff resten av dagen med efterföljande middag allt enligt nedan.

Missa inte Nätverksträffen direkt efter Årsmötet – mycket spännande presentationer!

Kom ihåg att medlemsavgiften för 2018 ska vara erlagd för att kunna delta kostnadsfritt och för rösträtt på årsmötet.

Vi ser fram emot din anmälan och att få se dig snart!

Agenda-Årsmöte-2018 (2)
Anmälan till Årsmöte med konferens 12 april 2018
Vägbeskrivning till AstraZeneca Biohub

Kallelse till Årsmöte den 12 april AstraZeneca AB i Mölndal

Styrelsen bjuder härmed in medlemmarna till årets ordinarie stämma. Stämman kommer att hållas torsdagen den 12 april hos AstraZeneca AB i Mölndal 09.45 – 11.00 följt av sedvanlig Nätverksträff resten av dagen med efterföljande middag. Detaljerad information med program kommer inom kort.

Eventuella motioner till stämman skickas till sekr. Anne Jungermann anne.jungermann@acureconsulting.com senast den 1 mars.
Anmälan till årsstämman görs senast den 5 april  direkt till Anna Jönsson via email anna.jonsson@astrazeneca.com eller via Anmälningsblanketten så är vi säkra på att alla nödvändiga uppgifter kommer med.

För att delta på stämman och nätverksträffen måste medlemsavgiften vara erlagd för 2018 innan den 12/4. Är du ännu inte medlem eller har du ännu inte erlagt medlemsavgiften är det hög tid Anmälan medlemsskap/årsavgift

Dags att erlägga medlemsavgiften för 2018!

Ett år går fort när man har roligt och nu när vi lägger ytterligare ett år till handlingarna är det dags att titta framåt och börja planera för ett 2018 med SARQA och vi är i full gång att planera för Årsmötet och övriga verksamheter. För att verksamheten ska kunna drivas framåt och verksamhetsmål uppnås så behöver vi som vanligt medel för detta – vilket vi vanligtvis kallar för Årsavgift. Även i år ber vi våra medlemmar att så snart som möjligt betala in årsavgiften på 400 SEK/medlem.

Informationen om medlemskap finns på hemsidan www.sarqa.com/ansokan-om-medlemskap/ och skulle du ha behov av en faktura eller en kvittens, annat än den generiska faktura du finner på hemsidan och det man eventuellt får från sin betalningstjänst, så hör av dig till vår kassör Anja Broeders anjabroeders@gmail.com

Som medlem i SARQA får du:

  • Tillgång till ett fantastiskt nätverk när det gäller QA och GxP frågor inom Life Science både nationellt och internationellt
  • Du deltar kostnadsfritt i Års- och Höstmöten med efterföljande middagar (undantag DKG/SARQA möten vartannat år där en viss kostnad utgår)
  • Du deltar kostnadsfritt i regelbundna nätverksträffar (Skåne, Göteborg och Stockholm/Uppsala)
  • Möjlighet att söka stipendium för att delta vid våra systerföreningars möten eller andra relevanta möten/konferenser
  • Tillgång till en LinkedIn grupp för nyheter, direkta frågeställningar och personalerbjudanden
  • Övervakning av nyheter och trender inom QA och GxP frågor för Life Science

Tveka inte utan förnya ditt medlemskap redan idagVi ser fram emot ett nytt spännande år med dig som medlem!

Styrelsen