Kontaktuppgifter

SARQA – Swedish Association for Regulated Quality Assurance

SARQA är en medlemsstyrd ideell förening med organisationsnummer 802437-6041.

Den officiella adressen är tillika kassörens adress

SARQA

c/o Katarina Holmström
Johannesbäcksgatan 99
75444 Uppsala

katarina.holmstrom@prevas.se