Kontaktuppgifter

SARQA – Swedish Association for Regulated Quality Assurance

SARQA är en medlemsstyrd ideell förening med organisationsnummer 802437-6041.

Den officiella adressen är tillika kassörens adress

SARQA
c/o Anja Broeders
Margaretavägen 3 N
222 40 Lund

anjabroeders@gmail.com