Kontaktuppgifter

SARQA – Swedish Association for Regulated Quality Assurance

SARQA är en medlemsstyrd ideell förening med organisationsnummer 802437-6041.

Den officiella adressen är tillika kassörens adress

SARQA

c/o Charlotte Alexandersson
Magnarps Byaväg 140
266 55 Vejbystrand

styrelse (at) sarqa.com
ordforande (at) sarqa.com
kassor (at) sarqa.com