Kontaktuppgifter

SARQA – Swedish Association for Regulated Quality Assurance

SARQA är en medlemsstyrd ideell förening med organisationsnummer 802437-6041.

Den officiella adressen är tillika kassörens adress

SARQA

c/o Erika Egrelius
Divisionsgatan 10
753 37 Uppsala

eqc@egrelius-quality.se