Ansökan om medlemskap

Sending

 

Ansökan om medlemskap registreras när årsavgiften har betalats:
Årsavgiften på 400 kr betalas in på SARQA’s bankgiro 5226-4553.
För rösträtt på årsmötet krävs att medlemsavgiften betalas senast 27 februari. Medlemskapet förlängs automatiskt med ett år i taget så länge som årsavgiften betalas.

 

Adressändring!
Skicka ett mail till  medlem@sarqa.com om du har bytt adress.

Fakturaunderlag-SARQA-medlemsavgift-2018