Ansökan om medlemskap

Sending

I och med att du fyllt i ovan obligatoriska (*) uppgifter samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och SARQA’s stadgar. Du kvarstår som medlem så länge årsavgiften erläggs och vi hörsammar uppdateringar av dina personuppgifter omgående. Utan samtycke för hantering av dina personuppgifter kan SARQA inte erbjuda medlemskap.

När du begär utträde ur föreningen eller har varit passiv över ett verksamhetsår raderas dina uppgifter. Uppgifterna raderas först efter det att bokföringslagens villkor har uppfyllts.

Ansökan om medlemskap registreras när årsavgiften har betalats och då skickas även inloggningsuppgifter till Medlemssidorna på hemsidan. För rösträtt på årsmötet krävs att medlemsavgiften betalas senast 27 februari. Medlemskapet förlängs automatiskt med ett år i taget så länge som årsavgiften betalas.

SARQA-medlemmar får en inbjudan av Administratören för SARQAs Slack-workspace, som är ett forum för medlemmar. Nya användare behöver ”signa-up” medan användare som redan använder Slack kan lägga till SARQA till sitt ”workspace”. Slack är till för att öka SARQA medlemmars aktiva kontaktnät, genom att vara ett professionellt forum. Detta forum kan behandla allt från komplicerade regulatoriska frågeställningar, praktiska ting inför nätverksträffar till mer lättsamma ämnen som samåkning och ”korridorsnack”. Genom Slack ska medlemmarna få en tydligare samhörighetskänsla, ett tydligare nätverk.

Årsavgiften på 400 kr betalas med fördel in via Swish till 123 318 0015 eller på SARQA’s bankgiro 5226-4553. OBS! Ange alltid ditt namn vid inbetalning!

Ändrade uppgifter!
Skicka ett mail till medlem (at) sarqa.com om dina personuppgifter har ändrats.

Integritetspolicy SARQA

Läs mer om SARQA Slack och hur man ansluter sig!

Kommentarer

4 svar till ”Ansökan om medlemskap”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *