Anmälan till Årsmöte 4 april 2019

Årsmöte med nätverksträff/konferens inklusive förfriskningar före/under/efter är kostnadsfritt för medlemmar. OBS! Anmälan till mingel efter mötet är bindande! För icke medlemmar är kostnaden för mötet och middag 400 SEK vilket även gäller som medlemsavgift i föreningen för 2019. Anmälan senast 25:e mars 2019.

Anmälan till Årsmöte med konferens 4 april 2019